Podklady pro úvěr


Podklady pro úvěr (fyzická osoba)

Údaje o klientovi
1.občanský průkaz
2.řidičský průkaz
3.náhradní doklad pro případ, že nemáte pevnou linku, některý z těchto dokumentů:
2x poslední výpisy z bankovního účtu
2x faktura za úhradu faktur PAUŠÁLNÍHO mobilu
2x doklad SIPO
4.potvrzení o výši příjmů ze zaměstnaneckého poměru

Podklady pro úvěr (firmy)

Údaje o klientovi
1.občanský průkaz osoby, jež může za firmu jednat
2.řidičský průkaz osoby, jež může za firmu jednat
3.živnostenský list
4.výpis z obchodního rejstříku
5.daňová evidence (jednoduché účetnictví): kopie daňového přiznání za předcházející ukončené daňové období s potvrzením finančního úřadu
6.podvojné účetnictví: kopie Rozvahy a Výkazu zisků a ztráty za předcházející ukončené daňové období
7.podnikatelské subjekty s dobou podnikání kratší než 3 měsíce – v tomto případě bude pro klienta zvolen individuální přístup


« Podklady pro úvěr