Charakteristika leasingu


Rozhodli jste se pro nákup vozidla, stroje nebo technologie? Je ve Vašem zájmu, aby nedošlo k výkyvu cash flow?

Řešením je získat výhodný leasing nebo úvěr. Pomůžeme Vám při výběru způsobu financování a jeho nastavení ať se jedná o leasing nebo úvěr.

Naše služby jsou pro Vás rychlé a bezplatné (díky elektronické komunikaci).  Charakteristika leasingu
Leasingová společnost jako pronajímatel poskytuje nájemci službu a to financování předmětu koupě (leasingu) na základě leasingové smlouvy.
Leasing rozdělujeme na finanční, operativní a zpětný a to v závislosti na majetkoprávních vztazích k předmětu leasingu.


Rozlišujeme leasing:

Finanční leasing
- je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu leasingu
- majitelem předmětu leasingu je leasingová společnost
- nájemce má předkupní právo na předmět leasingu po ukončení leasingové smlouvy
- velmi obvyklý je při financování osobních automobilů, je vhodný pro financování i další techniky a to nákladních automobilů, autobusů, tahačů, návěsů, přívěsů, vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky, zemědělské techniky. Lze financovat také strojní a výrobní zařízení nebo i nemovitostí
- délka doby trvání leasingu se liší podle nabídky konkrétní leasingové společnosti, které přihlížejí k povaze předmětu leasingu
- akontace (první mimořádná splátka) se pohybuje od 0% až do 70% pořizovací ceny financovaného předmětu
- do leasingových splátek je většinou zahrnuto havarijní pojištění a pojištění povinného ručení, neměnná úroková sazba, případně i další služby


Operativní leasing (full-service leasing)
- na rozdíl od ostatních forem leasingu není cílem přechodu předmětu leasingu do majetku nájemce po ukončení
- akontace není požadována
- full-service leasing zahrnuje další služby leasingové společnosti, kterými jsou nákup a přihlášení vozu, jeho pojištění, uhrazení poplatků (silniční daň, dálniční známka, poplatek za rádio atd.), pravidelný servis vozidla včetně výměny pneumatik, řešení pojistných událostí atd.
- leasingová splátka by měla obsahovat veškeré poplatky a náklady spojené s provozem vozidla
- všechna rizika spojená s vlastnictvím, provozem a poškozením, zničením předmětu leasingu přebírá leasingová společnost


Zpětný leasing
- jeho podstatou je odkoupení předmětu leasingu leasingovou společností, který již společnost (firma) eviduje ve svém hmotném investičním majetku a jeho následné splácení
- tímto způsobem firma získá finanční prostředky na další rozvoj podnikání
- cenu předmětu leasingu zpravidla určuje soudní znalec ve svém posudku
- předmětem zpětného leasingu mohou být automobily, stroje, výrobní zařízení a další
- akontace není požadována
- tento způsob financování není v nabídce všech leasingových společností


Předmět leasingu

Leasing automobilů a dopravní techniky
- na našem trhu nejrozšířenější
- předmětem leasingu jsou nejčastěji osobní automobily, užitkové automobily, nákladní automobily, hromadná dopravní technika, manipulační technika, stavební stoje, zemědělské stroje, motocykly
- doba trvání leasingové smlouvy je zpravidla 36 až 72 měsíců (u operativního leasingu od 12 měsíců)
- první mimořádná splátka (akontace) od 0% do 70% z pořizovací ceny předmětu leasingu
- odkupní cena předmětu leasingu od 1.000,- Kč


Leasing strojů a zařízení
- je využíván firmami za účelem pořízení vybavení, kterými jsou technologické celky, výrobní linky, různé stroje, zdravotnické vybavení, elektronika, výpočetní a kancelářská technika, včetně počítače a vybavení kanceláře
- doba trvání smlouvy je určena individuálně v závislosti na předmětu leasingu
- první mimořádná splátka (akontace) od 0% do 70% z pořizovací ceny předmětu leasingu
- odkupní cena předmětu leasingu od 1.000,- Kč


Leasing nemovitostí
- jde o formu dlouhodobého financování nemovitosti
- předmětem leasingu může být nově zkolaudovaná nemovitost, rekonstrukce nemovitosti, starší nemovitost, nemovitost zatížená zástavním právem
- z pohledu využití se může jednat o výrobní objekty, obchodní objekty, administrativní budovy, pozemky atd.
- doba trvání leasingové smlouvy bývá od 8 let
- jsou využívány modely financování – finanční leasing, operativní leasing, zpětný leasing